THAI-NAN ENG-NAN

The world of knitting lovers.

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในงานบริการของทางร้าน

 • พบยอด/การแจ้งโอนที่ถูกต้อง ก่อน 11:30น. ณ วันทำการ จัดส่งสินค้าให้ทันที (ยกเว้นออเดอร์ขนาดใหญ่อาจมีความล่าช้าไป 1 วัน)
 • พบยอด/การแจ้งโอนที่ถูกต้อง หลัง 11:30น. ณ วันทำการ จัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป
 • จัดส่งสินค้าวันเสาร์ เมื่อมีพัสดุเกินกว่า 15 รายการ หรือรวบยอดจัดส่งเป็นวันจันทร์ หรือวันทำการถัดไปในทีเดียว
 • ค่าจัดส่งสินค้าในทุกรูปแบบ อ้างอิงจากอัตราของผู้ให้บริการจัดส่งต่างๆ เป็นพื้นฐาน, ค่าจัดส่งคำนวณจาก ค่าจัดส่งจริง+ค่าแพคพัสดุภัณฑ์+ค่าเผื่อน้ำหนักเกิน
 • ดังนั้น ค่าจัดส่งของทางร้านที่ออกแบบไว้ อาจมากบ้าง-น้อยบ้าง กว่าอัตราค่าจัดส่งตามปกติ ลูกค้าโปรดเข้าใจด้วย, หากพบว่าค่าจัดส่งที่ระบบคำนวณของทางร้านเรียกเก็บไปนั้น มีราคาแพงเกินความจริง หรือมากเกินกว่าความจริง "จำนวน 100 บาทขึ้นไป" ต่อการจัดส่งในรอบนั้นๆ ลูกค้าสามารถติดต่อกลับ เพื่อรับส่วนต่างดังกล่าวคืนในรูปแบบที่สามารถตกลงกันได้ในภายหลัง

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ เปิดให้บริการใน 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้...

ไปรษณีย์ "ธรรมดา"

 • ราคาเริ่มต้นที่ 30 บาทขึ้นไป (นน.สินค้า+นน.แพคกิ้ง)
 • สินค้าใช้เวลา 2-7 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดส่งได้ที่ เบอร์ 1545 (นาทีละ 9 บาท)

ไปรษณีย์ "ลงทะเบียน"

 • ราคาเริ่มต้นที่ 38 บาทขึ้นไป (นน.สินค้า+นน.แพคกิ้ง)
 • ใช้เวลา 2-5 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบสินค้าเข้าระบบได้ที่ เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ด่วน "EMS"

 • ราคาเริ่มต้นที่ 60 บาทขึ้นไป (นน.สินค้า+นน.แพคกิ้ง)
 • ใช้เวลา 1-4 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง
 • ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ที่ เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ภาคพื้นดิน "Logispost"

 • ราคาเริ่มต้น 250 บาท ต่อ 1 กระสอบสินค้า
 • ใช้เวลา 5-7 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง, ลูกค้ารับสินค้าเองที่ไปรษณีย์ปลายทาง
 • ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ที่ เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย
 • การจัดส่งนี้ เหมาะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าราคาส่ง 10kg. ขึ้นไป

ขนส่งเอกชน "Kerry Express" (ยกเลิกชั่วคราว)

 • ราคาเริ่มต้น 70 บาทขึ้นไป (คิดเฉพาะน้ำหนักสินค้าแท้จริง)
 • ใช้เวลา 1-4 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง, มีพนักงานจัดส่งสินค้าให้ถึงที่
 • ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ที่ Kerry Track & Trace

ขนส่งเอกชน "Nim Express"

 • ราคาเริ่มต้น 300 บาท ต่อ 1 กระสอบสินค้า
 • ใช้เวลา 1-4 วันทำการ เพื่อถึงปลายทาง, มีพนักงานจัดส่งสินค้าให้ถึงที่
 • ตรวจสอบความเคลือนไหวของสินค้าได้ที่ Nim Track a Shipment

การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้